Fót - családi házCsömör - családi házMogyoród - családi házDunakeszi - családi ház átépítésFót - sorházMogyoród - családi házPécs - családi házEnergiatakarékos ház - GyőrKétlakásos társasház - FótligetEnergiatakarékos ház - FelsőpakonyBioház - Dunakeszi
 
 

 

 

Különszolgáltatások
 
 
 
Különszolgáltatások azok a munkarészek, amelyeket az alapszolgáltatásokkal összefüggésben, de ezeknek a kiterjesztéseképpen ajánlunk fel a szakági tervezők, illetve más szakértők bevonásával.
 
 
 
1.     Előkészítő szakasz
 
 
Adatszolgáltatás:
Építtető adatszolgáltatási kötelezettségeinek átvállalása
 
Építési telek:
Közreműködés az építési telek kiválasztásában és alkalmasságának megvizsgálásában, a telekre és a létesítményre vonatkozó tárgyalások lebonyolításában
 
Geobiológia:
Építési telek, helyszín geobiológiai felmérése és elemzése szakértő bevonásával, a vizsgálatok eredményeinek figyelembe vétele a teljes tervezési folyamatban
 
Geodézia:
Geodéziai felmérés földmérő bevonásával
 
Talajmechanika:
Talajmechanikai vizsgálat szakági tervező bevonásával
 
Környezeti állapot
Környezet állapotának vizsgálata szakági tervező bevonásával
 
Hidrogeológia 
Hidrogeológiai vizsgálat végzése szakági tervező bevonásával
 
Helyszíni felmérések
Helyszíni felmérések, szükség szerint szakági tervező bevonásával, felmérési tervdokumentáció készítése
 
Meglévő épületek         
Meglévő épületek felmérése - műemléki vagy régészetileg védett területen szakértők bevonásával
 
Állagvizsgálat
Meglévő létesítmény teljes mértékű állagvizsgálata szakági tervező bevonásával
 
Elvi építési engedélyezési terv
Vázlatterv alapján elvi építési engedélyezési terv készítése
 
Speciális rajzok
Építtető által igényelt grafikai rajzok, a koncepcióterv tartalmát képező látványterven felül további számítógéppel felépített modellek (3D), belső terek látványterveinek készítése a koncepcióterv alapján
 
Modell
Építészeti modell készítése az Építtetővel egyeztetett formában és anyagok felhasználásával a tervezett épületről valóságos, megfelelő léptékarányban.
 
 
2. Építési engedélyezési terv készítési szakasz
 
 
Egyéb tervek
Az alapszolgáltatásokkal összefüggésben megrendelt, hatósági engedélyhez kötött, építészeti-műszaki tervdokumentációk – bontási, rendeltetés-megváltoztatási, használatba-vételi, fennmaradási engedélyezési tervdokumentáció – készítése
 
           Vizsgálatok     
Szakági tervező bevonásával a hatóság által előírt előzetes, szükség esetén részletes környezeti hatásvizsgálat készítése, műemléki szakvélemény és ajánlás, falkutatás, régészeti feltárás készíttetése, további egyéb vizsgálat, kutatás, szakértés
 
Hatósági eljárások      
Egyeztetés a hatóságokkal, és írásos meghatalmazás alapján az Építtető képviselete az építési engedélyezési eljárásban
 
Belsőépítészeti koncepciók
Belsőépítészeti koncepciók készítése, helyiségek belső látványterveivel
 
Bútorok, berendezések
Egyedi bútorok és berendezések tervezése (konyhabútor és fürdőszoba berendezése, kandalló kialakítása, stb.)
 
 
3.     Tenderterv készítési szakasz
 
Tenderterv    
A szakági tervezőkkel együttműködve a vállalkozásba adáshoz szükséges tenderterv készítése.
 
A tenderterv a vállalkozásba adásához szükséges módon, műszaki tervekkel és munkanemenkénti műleírással, mennyiségiadatokkal egyértelműen meghatározza létesítmény kivitelezését.
 
 
4.     Kivitelezési terv készítési szakasz
 
 
Szakvélemények         
Különleges tervezési folyamatok során speciális vizsgálatok és szakvélemények (akusztika, környezet, zaj, stb.) készíttetése
 
Helyiségkönyv
Helyiségkönyv készítése a kivitelezési tervhez, amely tartalmazza a fal-, padló- és mennyezetburkolatokat, épületgépészeti-, épületvillamossági berendezéseket, továbbá egyéb igények meghatározását.
 
Költségvetési kiírás    
Tételes árazatlan, illetve árazott költségvetési kiírás készítése vagy készíttetése a kivitelezési terv alapján
 
Tervváltozatok
Műszaki tervváltozatok készítése a kivitelezői ajánlatkéréshez
 
 
5.         Kapcsolódó szakági tervek készíttetése
 
 
Belsőépítészeti tervek 
A létesítmény belsőépítészeti (beépített bútorokra, mobil berendezésekre és felszerelésekre is kiterjedő) tervének elkészítése „B” jelű tervezési jogosultsággal rendelkező belsőépítész tervező bevonásával.
 
Kertépítészeti tervek   
A létesítmény tájépítészeti és környezetrendezési tervének elkészítése „K” jelű tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és kertépítész tervező bevonásával.
 
Közműellátási tervek  
Közműtervező mérnök bevonásával a létesítmény közművekkel történő ellátásának tervezése
 
Közlekedési tervek     
A létesítmény közlekedési terveinek elkészítése közlekedéstervező mérnök bevonásával
 
Technológiai tervek    
Technológiai terv készítése konyhatechnológiai, orvostechnológiai, ipari technológiai, stb. tervező mérnök bevonásával
 
Egyéb szaktervezők    
Egyéb szakmunka elvégzéséhez megfelelő szaktervezők megbízása