Fót - családi házCsömör - családi házMogyoród - családi házDunakeszi - családi ház átépítésFót - sorházMogyoród - családi házPécs - családi házEnergiatakarékos ház - GyőrKétlakásos társasház - FótligetEnergiatakarékos ház - FelsőpakonyBioház - Dunakeszi
 
 
Építészeti alapszolgáltatások
 
 
 
 
A SZOLGÁLATÁSOK fejezet három alfejezetre osztva tartalmazza a szakági tervezőkkel, szükség szerint szakértőkkel együtt vállalható építészeti alapszolgáltatásaimat, ezeket kiterjesztő különszolgáltatásaimat és az ingatlanforgalmazáshoz kapcsolódó speciális szolgáltatásaimat.
 
 
 
Az építészeti alapszolgáltatások:
 
-       új épület, épületrész, épületegyüttes és a hozzá tartozó építmények építéséhez,
-       meglévő épületek átalakításához, bővítéséhez, helyreállításához, felújításához, bontásához
szükséges, jogszabályban meghatározott tartalmú műszaki tervdokumentációjának elkészítését tartalmazzák.
 
Az alapszolgáltatások az építészeti munkarészen túl a szerkezettervezői, épületgépészeti és épületvillamossági szakági munkarészeket tartalmazzák.
 
 
Új épület tervezésének tervkészítési szakaszai:
 
1. Előkészítő tervkészítési szakasz
2. Engedélyezési tervkészítési szakasz
3. Kivitelezési tervkészítési szakasz
 
Kivitelezés-felügyeleti szakasz:
az alapszolgáltatásokhoz igény esetén, külön megállapodás alapján hozzátartozhat  
a kivitelezés tervezői felügyelete.

 

 

1.     Az előkészítési tervkészítési szakasz
 
 
-          Az előkészítő tervezési szakaszban a megbízóval (az épület leendő használóival), szükség szerint a szakági tervezőket is bevonva részletesen felmérjük és elemezzük a felmerülő igényeket, a létesítmény megvalósításával kapcsolatos feltételeket, követelményeket, országos és helyiépítési előírásokat, valamint a gazdaságos megvalósíthatóság lehetőségeit. A megbízó átadja a tervezéshez szükséges dokumentumokat, továbbá jóváhagyja a megbeszélések alapján egyetértéssel kialakított tervezési programot.
 
A tervezési programnak különösen tartalmaznia kell Építtető előírásait, kikötéseit, feltételeit, a létesítmény elhelyezésére vonatkozó elképzeléseit, a megvalósítás ütemezését, a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat, a tájolással, benapozással szemben támasztott igényeit, a bővíthetőség, szakaszolhatóság, átalakíthatóság szempontjait, az épületszerkezetekkel és az épületenergetikával szemben támasztott igényeit és a különleges berendezéseket.
 
-       A tervezési program rögzítése után indul a koncepcionális tervezés folyamata, melynek célja a megrendelő igényeinek tökéletesen megfelelő koncepcióterv kialakítása. A koncepcióterv 1:100 méretarányú, ArchiCAD tervezői programmal szerkesztett alaprajzot, valamint szintén számítógéppel felépített térbeli modelleket (látványtervet) tartalmaz. A koncepcióterv bemutatja az épület térbeli összefüggéseit és a fontosabb műszaki megoldásokat.
 
-          A koncepcióterv a megrendelővel és szükség szerint a szakági tervezőkkel való folyamatos egyeztetés útján készül, a meghatározott tervezési program alapján többféle kiindulási tervváltozattal, a terv folyamatos tökéletesítésével. Hasonló épületek összehasonlító adatai alapján igény szerint előzetes költségbecslést is készítünk.
 
Az előkészítő tervkészítési szakasz akkor zárható le, amikor a megbízó a tervezővel egyetértésben a kialakult koncepciótervet (alaprajzi elrendezést, térkaépület külső megjelenését, látványát) minden részletében az igényeinek és előreláthatólag költségeiben is megfelelőnek tartja és jóváhagyja.

 

2.     Az engedélyezési tervkészítési szakasz
 
 
-          A megbízó által jóváhagyott előkészítő terv és előzetes költségbecslés, valamint a megbízó által véglegesített tervezési program alapján a szakági tervezőkkel együttműködve készítjük el a létesítmény építési engedélyezési tervdokumentációját.
 
Az engedélyezési terv az építési engedély megadására alkalmas módon, a jogszabályokban meghatározott tartalmú, M=1:100 méretarányú műszaki tervdokumentáció és műszaki leírás elkészítését jelenti. Az építési engedélyezési terv meghatározza, bemutatja, szükség szerint műszaki számítással igazolja a létesítmény elhelyezését, alaprajzi és metszeti elrendezését, megjelenését, épületszerkezeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, valamint egyéb megoldásait.
 
-  Az építési engedélyezési tervdokumentáció készítése során egyeztetünk az illetékes szakhatóságokkal, az érdekelt közmű-szolgáltatókkal és a kéményseprő-ipari közszolgáltatóval, szükség szerint beszerezzük a jogszabályban meghatározott tervtanácsi véleményt és egyéb nyilatkozatokat.
 
Az engedélyezési terv kidolgozása során a terv még a megbízói igények szerint, illetve részletek fejlesztése, felmerülő tervezői javaslatok vagy a szakági tervezőkkel történő vagy szakhatósági egyeztetések miatt számos ponton módosulhat. A módosításokat a megbízónak minden esetben jóvá kell hagynia.
 
-          A kapcsolódó szakági terveket (így a tartószerkezeti és épületgépészeti műleírást, valamint az energetikai számításokat) a megrendelő igénye alapján a szaktervezőkkel készíttetjük el.
 
-          Az engedélyezési terv figyelembe vételével költségbecslést készítünk.
 
-        Az alapszolgáltatások 4 példány hitelesített tervdokumentáció, és 1 példány másolható, de nem szerkeszthető formátumú, digitális adathordozón rögzített tervdokumentáció szolgáltatását tartalmazzák.

 

3.     A kiviteli tervkészítési szakasz
 
 
-     Építtető által jóváhagyott és az építésügyi hatóság által engedélyezett tervdokumentáció alapján a szakági tervezőkkel együttműködve és folyamatosan egyeztetve készítjük el a létesítmény kivitelezési tervdokumentációját.
 
A kiviteli terv a kivitelezéshez szükséges részletezettséggel tartalmazza az épület terveit (alaprajzok, metszetek a rétegrendekkel és igény szerint homlokzatok M=1:50 méretarányban), épületszerkezeti részterveit (alapozás, födém, lépcső, tetőszerkezet, stb. M=1:50 méretarányban) és részletrajzait (M=1:25, 1:10, illetve 1:5 méretarányban).Igény szerint a kivitelezési tervdokumentáció része - a szerkezetek mennyiségeinek összesítése - a konszignáció.
 
-   A kiviteli terv pontos tartalma az adott épület szerkezeti rendszerétől, épületszerkezeti kialakításától, részletmegoldásaitól és a megbízó igényeitől függően kerül megállapításra, de az alábbi munkarészeket jellemzően tartalmazza:
 
 
 Rajz megnevezése
 
Méretarány
 
Alaprajzok (minden szintről)
1 : 50
Metszetek (ált- 3-4 metszet)
1 : 50
Alapozási terv
1: 50
Alapozás részletek, vasalatok és anyagkimutatás
1 : 25
Teherhordó falak szerkezeti terv (minden szintről)
1 : 50
Födémterv (vasalatok) és anyagkimutatás
1 : 50
Koszorú vasalatok és anyagkimutatás
1 : 10
Gerenda vasalatok és anyagkimutatás
1: 10
Pillér vasalatok és anyagkimutatás
1: 10
Lépcső statikai kiviteli terve
1 : 25
Tetőszerkezet kiviteli terve
 
Alapozás/lábazat részletek
1 : 10
Födém részletek
1 : 10
Tető (magastető vagy lapostető) részletek
1 : 10
 
-   A kiviteli terv megoldásait igény szerint a kivitelezővel, illetve a kivitelezésben érintett szakemberekkel is egyeztetjük, illetve a tervezési folyamatba őket is bevonjuk, észrevételeiket és kéréseiket a tervezésnél figyelembe vesszük.
 
-        A kivitelezési tervdokumentáció tartalma – a külön törvényben meghatározott kivétellel - nem térhet el a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben, illetve műemlék esetén az örökségvédelmi hatósági engedélyben és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban foglaltaktól.